• Dostawa

REGULAMIN DOSTAW W SKLEPIE INTERNETOWYM ZREMONTOWANI.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zremontowani.pl, zwany dalej "Sklepem", oferuje dostawę zakupionych produktów na terenie Polski zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy. Aktualne warunki dostawy są zawsze dostępne na stronie internetowej Sklepu.

§2 Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy zależą od wielkości, wagi i miejsca dostarczenia zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy są dostępne na stronie internetowej Sklepu oraz w koszyku zakupowym.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, w ramach których dostawa może być bezpłatna lub obniżona w kosztach. Szczegóły promocji są ogłaszane na stronie Sklepu.

§3 Termin dostawy

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w ustalonym terminie. Termin dostawy może się różnić w zależności od regionu dostawy i dostępności produktu.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn niezależnych od Sklepu, takich jak warunki pogodowe, awarie transportu czy sytuacje nadzwyczajne.

§4 Sposoby dostawy

 1. Sklep oferuje różne sposoby dostawy, w tym dostawę kurierską, paczkomatową, lub odbiór osobisty w siedzibie Sklepu. Dostępne opcje dostawy są widoczne podczas składania zamówienia.

 1. Klient ma obowiązek podać prawidłowe dane adresowe oraz dane kontaktowe, aby umożliwić dostawę. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez Klienta.

§5 Odbiór przesyłki

 1. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub dostawcy i zgłoszenia wszelkich widocznych uszkodzeń w momencie dostarczenia przesyłki.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub produktu, Klient powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub dostawcy i przekazać informację o reklamacji Sklepowi.

§6 Zwroty przesyłek

 1. Klient ma prawo do zwrotu przesyłki, jeśli przesyłka jest uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem. Prosimy o skontaktowanie się z obsługą klienta Sklepu w celu ustalenia procedury zwrotu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostaw wchodzi w życie z dniem 23.09.2023 r. i obowiązuje dla wszystkich Klientów Sklepu.

 1. Sklep zremontowani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu dostaw. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji regulaminu dostaw będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.