• Program lojalnościowy

Program_lojalnosciowy(1).png

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej zwany "Programem") oferowanym przez Zremontowani Sp. z o.o.

1.2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest dostępne dla osób fizycznych, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

§2. Cel programu lojalnościowego

2.1. Celem Programu jest nagradzanie naszych lojalnych klientów za ich zakupy i aktywność w naszym sklepie.

§3. Zasady uczestnictwa

3.1. Uczestnictwo w Programie jest otwarte dla osób, które posiadają konto klienta w naszym sklepie.

3.2. Uczestnicy Programu muszą podać swoje prawdziwe dane kontaktowe, aby umożliwić kontakt z nimi i dostarczenie nagród.

§4. Zbieranie punktów

4.1. Uczestnicy Programu zdobywają punkty za dokonywanie zakupów w naszym sklepie. Ilość punktów przyznawanych za konkretne zakupy będzie określana indywidualnie i podawana do wiadomości uczestników.

4.2. Za każde wydane pełne 1 zł w sklepie internetowym naliczany jest 1 punkt.

§5. Nagrody

5.1. Punkty zdobyte w Programie mogą być wymieniane na nagrody, takie jak zniżki na kolejne zakupy w sklepie.

5.2. Wartość punktów oraz dostępność nagród będą określane indywidualnie i podawane do wiadomości uczestników. 

5.3. Każde zebrane 100 pkt można zamienić na 1 zł zniżki podczas kolejnych zakupów.
§6. Okres trwania programu

6.1. Program lojalnościowy nie ma określonego terminu zakończenia i może być modyfikowany lub zakończony przez Zremontowani Sp. z o.o. w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia uczestników.

§7. Zmiany regulaminu 

7.1. Zremontowani Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Programu.

§8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023 r i obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu.

8.2. Sklep zremontowani.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.